Ana içeriğe atla

Öğrenci Temsilcisi Seçimi hakkında

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duyuru: Öğrenci Temsilcisi Seçimi Hakkında
 
2014/2015 Eğitim Öğretim Yılı Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi YTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi'nde belirtildiği şekilde yapılacaktır.  Yönergenin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir: 
 
Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler 
Madde 7- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır: 
a) İlgili Fakültede kayıtlı olmak, 
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak 
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç  işlememiş olmamak 
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmamak, 
e) Seçimin yapıldığı dönem başı itibariyle, önlisans ve lisans programlarında kayıtlı
öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.0, lisansüstü programlarda kayıtlı
öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.3 olan başarılı olmak
(lisans ve önlisans 1. sınıf öğrencileri ile yabancı dil hazırlık öğretiminde kayıtlı
öğrenciler için bu şart aranmaz.)
f) Seçim tarihinde, kayıtlı bulundukları programın normal öğrencilik süresini aşmamış
olmak.
Çift anadal öğrencileri kayıtlı bulundukları 1.lisans programlarında seçime katılırlar. 
Özel öğrenci statüsünde YTÜ’den ders alan başka yükseköğretim kurumu öğrencileri 
seçimlere katılamazlar. 
 
Yönergenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.