Ana içeriğe atla

Özel Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Programların Kayıt İşlemleri

İlgili dökümanı buradan indirebilirsiniz:

İndir

 

 TAKVİM

Programlar

Bileşik Sanatlar Programı

Grafik Tasarımı Programı

Ses Sanatları

Tasarımı Programı

Müzik Toplulukları

Programı

12-13-14 Eylül 2023

Asıl Kayıt

Asıl Kayıt

Asıl Kayıt

Asıl Kayıt

19-20-21-22 Eylül 2023

Yedek Liste Kayıt

Yedek Liste Kayıt

Yedek Liste Kayıt

Yedek Liste Kayıt

27-28-29 Eylül 2023

İkinci Yedek Liste Kayıtları

İkinci Yedek Liste Kayıtları

İkinci Yedek Liste Kayıtları

İkinci Yedek Liste Kayıtları

 

 

-     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       2023 Yılı Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre Fakültemize asıl kayıt yapma hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri online olarak 12-13-14 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Online kayıt için öğrenciler istenen belgeleri tarayıp stfkayit@gmail.com adresine mail atacaktır.Yedek kayıtlarla ilgili bilgilendirme asıl kayıt işlemlerinin bitmesinin ardından web sitemizden (www.sts.yildiz.edu.tr) yapılacaktır. Kayıt hakkınızı kaçırmamak için web sitemizin sürekli takip edilmesi önemlidir.

 

- Kayıtlar yalnızca belirtilen kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu tarihler dışında kayıt kabul edilemez.

 

- Posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır.

 

- Kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da durumlarını belgelemeleri halinde belirlenen tarihlerde geçici kayıtları yapılacaktır. Kayıt tarihlerinde geçici kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

 

-          Aynı anda örgün iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, 2023-Özel Yetenek Sınav Sonucuna göre Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak halen bir Üniversitede 4 yıl veya daha uzun süreli lisans programında kayıtlı olan adaylar kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri programa kayıt yaptıramazlar. (Kayıt sildirme işlemi asıl kayıt tarihlerini geçecekse adayların kayıt sildirmek için başvurduklarını gösterir belgeyi de mail atmaları ve durumlarını bildirmeleri halinde geçici kayıtları yapılacaktır.) Kayıt işleminden sonra Üniversitemizce, YÖKSİS üzerinden “Aynı Anda Aynı Program Seviyesinde Okuyan Öğrenciler Raporu” alınarak incelendiğinde diğer yükseköğretim kurumundan ilişiğini kesmeyenler tespit edilmesi durumunda kayıt hakkı olmadığı göz önünde bulundurularak Üniversitemiz ile ilişikleri kesilecektir

 

- Daha önceki yıllarda herhangi bir Yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ya da mezun olanların; öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasında,  kayıt yaptırdıkları bölümün derslerine içerik ve kredi bakımından eşdeğer ders varsa, bu derslerden, (Bölümün ilgili intibak komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde) muaf sayılabilirler. Ders eşdeğerliliği ile ilgili isteğin http://www.kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dokümanları/Formlar/339?id=24 linkinde yer alan 608 nolu form ile  kaydın yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk haftasının sonuna kadar (07.10.2023 tarihine kadar) ilgili Bölüm Sekreterliğine yapılması gerekir. Dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,

a.      Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuar-Kredi / T-U-L-K) (İlgili Üniversitenin web sayfasından çıkarılıp yüklenebilir),

b.      Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı) (İlgili Üniversitenin web sayfasından çıkarılıp yüklenebilir),

c.       Not Çizelgesi-Transkript, (e-imzalı olabilir) yer almalıdır.

 

Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için; öğrencinin daha önce almış olduğu dersi aldığı Yükseköğretim Kurumundan ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) yıl geçmiş olması gerekmektedir.

 

-Kayıt işlemi için evraklarını göndermiş olan öğrencilerin evraklarını gönderdikten sonra 2 gün içinde OBS Şifre linkinde yer alan kılavuza göre OBS otomasyon sistemine giriş ve şifre işlemlerini tamamlaması, ayrıca “Öğrenci Bilgi Formunu” sistem üzerinden doldurması gerekmektedir.

 

-Yeni kayıt öğrenci bilgilendirme broşürü için aşağıdaki linkte giriş yapınız.

Yeni Kayıt Öğrenci Broşür

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1.      SINAV SONUÇ BELGESİ: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet üzerindeki web sayfasından (www.osym.gov.tr) TYT ve varsa YKS puanlarınızı gösterir belge

 

2.      LİSE DİPLOMASI VEYA E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN LİSE MEZUNİYET BELGESİ: Mezun olunan okuldan alınan Diploma veya E-Devlet üzerinden alınan yeni tarihli Lise Mezuniyet Belgesi. Diplomanın kayıp olması durumunda mezun olunan liseden alınan “diploma kayıp belgesi”.

 

3.      T.C. Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı / KKTC Kimlik Kartı: Belgenin ön ve arka yüzü.

 

4.        FOTOĞRAF (1 adet 4.5x6 ebadında) : Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gereklidir.

 

5.        ASKERLİK BELGESİ: 1995 ve öncesi doğumlu erkek öğrencilerin, bağlı oldukları Askerlik Şubesinden veya e-Devlet üzerinden alacakları “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmanızda askerlik yönünden sakınca olmadığı”na dair belge.

 

6.         SAĞLIK KURULU RAPORU (Yalnızca ENGELLİ adaylar için): Herhangi bir engeli bulunan adayların engel durumlarını gösterir “SAĞLIK KURULU RAPORU”. Herhangi bir engeli bulunmayan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenmez.